Badania żywności

Mikrobiologiczne i chemiczne

Dlaczego Control Food

„Control Food” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest niezależną akredytowaną jednostką specjalizującą się w badaniu żywości. W sposób profesjonalny wykonuje badania produktów spożywczych zarówno pod względem chemicznym jak i mikrobiologicznym. Jakość świadczonych usług i uzyskanie satysfakcji klienta jest dla „Control Food” rzeczą priorytetową. Realizacja wyznaczonych celów jakościowych jest możliwa między innymi po przez:

Najwyższa jakość

Wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Zespół specjalistów

Doświadczony i wykwalifikowany personel,

Nowoczesne laboratorium

Wysokiej jakości wyposażenie pomiarowe i badawcze,

Doświadczenie na arenie międzynarodowej

Uczestnictwo w rundach badań biegłości krajowych i zagranicznych.

Naszym Klientom gwarantujemy:

Badamy wyroby takie jak:

Mięso i przetwory mięsne

Wyroby garmażeryjne

Zioła i przyprawy

Koncentraty spożywcze

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami

Scroll to Top