Badania mikrobiologiczne

Mikrobiologiczne analizy laboratoryjne

Laboratorium CONTROL FOOD świadczy usługi w zakresie badań mikrobiologicznych.

Naszą ofertę kierujemy do producentów żywności, ubojni zwierząt, oraz innych wprowadzających
do obrotu produkty spożywcze.

Wymagania prawne:

Przedsiębiorstwa sektora spożywczego odpowiedzialne za wytwarzanie danego produktu wykonują badania mikrobiologiczne w celu zapewnienie zgodności z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2073/2005 z dn. 15.11.2005 r. (z późn. zm.) w ciągu całego dopuszczalnego okresu przechowywania.

W laboratorium CONTROL FOOD badania wykonywane są zarówno metodami znormalizowanymi, jak i metodami alternatywnymi na podstawie opracowanych procedur badawczych.

Zakres badań mikrobiologicznych:

Zakres badań obejmuje również takie mikroorganizmy, które ze względu na swój metabolizm mogą powodować wady produktów, lub znacznie ograniczać jego przydatność do spożycia.

JAKIE BADANIA MIKROBIOLOGICZNE OFERUJEMY?

Prowadzimy również kontrolę mikrobiologiczną środowiska produkcji i przechowywania żywności, oraz kontrolę higieny procesu uboju zwierząt.

Wykaz badań mikrobiologicznych

Artykuły żywnościowe
Środowisko przy produkcji i przechowywaniu żywności, powierzchnia tusz zwierząt rzeźnych

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami

Scroll to Top