Polityka prywatności

Ta strona opisuje zasady przetwarzania informacji o Tobie, w szczególności danych osobowych oraz plików cookies (Cookies)

Informacje ogólne

  1. Niniejsza polityka dotyczy serwisu znajdującego się pod adresem controlfood.com.pl
  2. Właścicielem i administratorem danych osobowych jest Control Food Sp. z oo o. Nowa Iwiczna, ul. Różana 12. NIP: 5213218659, REGON: 015263392, KRS: 0000134400
  3. Adres poczty elektronicznej Operatora: controlfood@controlfood.com.pl
  4. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach.
    Obsługa zapytań przez formularz kontaktowy, 
   • Realizacja zleconych usług, 
   • Prezentacja oferty lub informacji.
 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia zapobiegające udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i na bieżąco sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje poprzez gromadzenie plików „cookies” [patrz polityka plików „cookies”].
 4. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, m.in. w celu obsługi kontaktu informacyjnego
 6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione podmiotom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Wgląd do danych zawartych w formularzu ma osoba fizyczna, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu. O wszelkich zmianach poinformujemy Cię w widoczny i zrozumiały sposób.
 9. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Takie strony działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis controlfood.com.pl. które zalecamy przeczytać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do Twojej dyspozycji – nasze dane znajdziesz w zakładce – KONTAKT.

Scroll to Top