Jakość i bezpieczeństwo

Akredytacja

Laboratorium CONTROL FOOD Sp. z o.o. posiada certyfikat akredytacji nr AB 483 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji od 09.04.2004 roku.

Uzyskana akredytacja oznacza spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025, oraz miarodajność i wiarygodność wykonywanych przez nas badań.

Gwarancja jakości

Laboratorium jest zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań w kierunku:

Przynależność

Klub POLLAB jest NAJWIĘKSZĄ w Europie organizacją :

  • dobrowolną i niezależną,
  • integrującą środowisko laboratoriów badawczych, wzorcujących, jednostek certyfikujących oraz firm zainteresowanych zarządzaniem przez jakość,
  • wspierającą system oceny zgodności,
  • otwartą na nowe wyzwania, inicjatywy i współpracę merytoryczną.

Celem Klubu jest wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania, postanowień norm i przepisów prawa oraz wymagań jednostki akredytującej.

Laboratorium Control Food jest członkiem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.
Członek rzeczywisty nr 178.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami

Scroll to Top