Badania chemiczne

Chemiczne analizy laboratoryjne

Laboratorium CONTROL FOOD świadczy usługi w zakresie chemicznych analiz laboratoryjnych.

Naszą ofertę kierujemy do producentów żywności, którzy chcą uzyskać analityczne potwierdzenie zadeklarowanych składników żywności, oraz wykluczyć obecność substancji zanieczyszczających, lub możliwość dopuszczenia do obrotu produktów spożywczych o zakresach stężeń tych substancji przekraczających dopuszczalną dawkę.

 

Zakres badań chemicznych:

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie szczegółowych badań chemicznych mięsa i przetworów mięsnych, analizy uzyskiwanych wyników i rozwiązywania problemów związanych z procesem produkcyjnym tych wyrobów, laboratorium CONTROL FOOD oferuje fachową pomoc i doradztwo w tej wąskiej grupie badań.

Laboratorium oferuje oznaczenia zawartości dla:

Wykaz badań chemicznych

Mięso i przetwory mięsne, wyroby garmażeryjne
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
Zioła i przyprawy
Koncentraty spożywcze

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami

Scroll to Top